Halsnæs vil styrke relationerne i nærværende ældrepleje

Profilbillede
Astrid Bruun

Syv nordsjællandske kommuner vil med nyt projekt afprøve forskellige tilgange, hvor borgere og pårørende kan inddrages i at udvikle gode løsninger for beboere på plejecentrene.

Halsnæs er blandt de deltagende kommuner, som tilsammen har fået 12,6 mio. kroner fra en statslig pulje til at realisere sine idéer og dele dem på tværs i kommunekredsen.

I Halsnæs Kommune er fem plejecentre gået sammen om et fælles lokalt projekt, der via fælles aktiviteter skal sætte fokus på styrkelse af relationen mellem beboere/plejehjem, familier og frivillige aktører i kommunen. Det er således tanken med projektet, at beboere skal kunne mødes på tværs af plejecentre og deltage i aktiviteter ud fra individuelle ønsker og interesser.

Et kerneelement er at inddrage beboere og pårørende og sikre beboernes medbestemmelse i forhold til valg af aktiviteter. Projektet vil udforske og undersøge nye tilgange til arbejdet med aktiviteter på et plejecenter, hvor et væsentligt mål er at skabe tilbud, som er plastiske og løbende kan justeres i forhold til den enkelte beboers ønske.

Læring på tværs af kommuner

Samarbejdet organiseres i delprojekter, og de enkelte kommuner har valgt at fokusere på de områder, som de har fundet mest givende at arbejde med. Ud over inddragelse i valg af aktiviteter handler temaerne bl.a. om indflytning i plejebolig og støtte ved tidlig demens.

Kommunerne vil undervejs mødes og dele erfaringer, så de kan lære af hinanden og udvikle løsninger sammen. Kommunerne har i forvejen et tæt samarbejde, som vil blive styrket gennem det fælles projekt.

"Kommunerne i Nordsjælland er forholdsvis små, og derfor har det stor værdi, at vi kan samarbejde om gode løsninger og lade os inspirere af hinanden. Jeg er overbevist om, at det her projekt kan tilføre værdi, så vores dygtige medarbejdere bliver endnu stærkere i at skabe det gode møde i dagligdagen" udtaler konstitueret kommunaldirektør i Halsnæs Kommune Niels Milo Poulsen.

11. juni deltog projektet i et møde med Social- og Ældreminister Astrid Krag, der var meget interesseret i planerne og vil følge puljen tæt i det næste år, hvor projektet løber.

Fakta

  • Projektet har titlen "Nye veje til at styrke det nærværende møde med borgere og pårørende i praksis".
  • De deltagende kommuner i Nordsjælland er Halsnæs, Hørsholm, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Allerød og Hillerød kommuner.
  • Sundhedsstyrelsen har støttet projektet med i alt 12,6 mio. kroner fra puljen "Styrket omsorg og nærvær i Ældreplejen"
Kilde: Redaktionen
Flere artikler